Partners

Start To Can is een samenwerking van organisaties uit verschillende Europese landen. Het wordt gerealiseerd met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).
Volgende partners zijn betrokken: